ACCESSIBILITAT

ACCESSIBILITAT

En aquest web de la Clínica Tomàs Hereu s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat.

Imatges de text:

En general el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar, ja que s’eviten imatges de text.

Contrast de colors:

Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color de text i fons) s’han definit mitjançant el full d’estil. Cal que compleixin les pautes d’accessibilitat referents al ràtio de contrast en el nivell AA.

Formularis:

Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

Audiovisuals:

Els audiovisuals d’informació rellevant estan subtitulats.

Reproducció d’audiovisuals:

Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones amb dificultats visuals.

Xarxes socials:

Els connectors de les xarxes socials són accessibles i tenen alternativa textual.

Idioma:

L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

Llenguatge:

El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual s’adreça el contingut.

El desenvolupament d'aquesta web es basa en la consideració de la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d'accessibilitat al contingut WCAG 2.1. Obre en una finestra nova, en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

En cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà d’aquest formulari.